510 005 031
biuro@kolcenaptaki.pl

Salwator City również ma problem z gołębiami, dlatego poproszono nas o montaż zabezpieczeń przeciwko gołębiom. Na jednej części budynku zainstalowaliśmy system kolców na krawędzi dachu, a także na jednym z gzymsów. Natomiast na drugiej części założyliśmy siatkę zabezpieczającą tarasy dwóch pięter budynku.

Szczegóły

  •  Data: Listopad 13, 2015
  •  Położenie: Salwator Tower, Kraków
  •  Kategorie: Kolce, Siatki
  •  Inwestor: Administracja budynku