510 005 031
biuro@kolcenaptaki.pl

Anna Jagiełło

Administrator osiedla Złote Tarasy

Aleksander Zanussi

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karmelickiej 42

Marek Kotyla

Budostal